Panduan MyKontraktor


MyKontraktor

MyKontraktor adalah satu platform digital yang dibangunkan untuk memandu pemilik rumah membina, mengubahsuai, dan membaiki kediaman mereka, mengikut keperluan industri dan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang Malaysia bagi memelihara keamanan negara dan kemakmuran rakyatnya.

Menurut Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Akta 520) 1994:

di bawah seksyen 25(1) -Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini.

di bawah seksyen 29 – Mana-mana orang yang melanggar subseksyen 25(1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit tetapi tidak melebihi satu ratus ribu ringgit.

Di bawah Seksyen 30 (1) – Jika Lembaga mendapati bahawa kerja pembinaan sedang dijalankan atau telah disiapkan, atau telah diaku janji untuk dijalankan atau disiapkan oleh mana-mana orang yang tidak berdaftar dengan Lembaga di bawah Akta ini, Lembaga hendaklah melalui notis bertulis yang disampaikan kepada orang itu menghendaki orang itu untuk berhenti daripada memulakan atau meneruskan kerja pembinaanDi bawah Seksyen 29, boleh denda RM10k hingga RM100k jika sabit kesalahan

MyKontraktor cuba membantu anda mencari kontraktor yang boleh dipercayai, namun anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kontraktor yang dilantik adalah kontraktor yang berdaftar di bawah CIDB.Ahli KITA

KITA adalah satu komuniti yang terdiri dari kontraktor yang dibangunkan, dengan mendepani integriti dalam perniagaan mereka, memupuk etika dalam amalan kerja mereka dan membangunkan profesionalisma dalam menjalin hubungan baik dengan pemilik bangunan, perunding, sub kontraktor, pembekal, serta rakan strategik yang lain.

Ahli KITA dibuka hanya kepada Alumni Puan Mahanom Mohammad.


Nota di bawah disediakan untuk panduan pemilik rumah untuk digunakan dalam pertimbangan membuat keputusan yang melibatkan pemilihan penyedia perkhidmatan dan pembekal peralatan, lekapan dan kemasan kediaman.

Melantik Arkitek Bertauliah

Arkitek bertauliah adalah arkitek yang berdaftar di bawah Lembaga Arkitek Malaysia.

Pastikan anda mengenali siapa arkitek yang menguruskan pengemukaan kelulusan kepada pihak majlis dan mempunyai ikatan chemistry yang baik dengan mereka bagi memastikan tiada masalah yang timbul di kemudian hari.

Walaupun MyKontraktor cuba membantu anda mencari arkitek, namun anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan arkitek yang dilantik adalah arkitek yang berdaftar di bawah LAM.

Carian senarai arkitek berdaftar.


Melantik Kontraktor Berdaftar

Kontraktor berdaftar adalah kontraktor yang berdaftar di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau lebih dikenali sebagai CIDB.

Pastikan anda melantik kontraktor yang mempunyai kod pengkhususan yang betul untuk melaksanakan kerja anda. Contohnya untuk membina rumah mestilah mempunyai pengkhususan B04 sementara untuk mengubahsuai pula pengkhususan B28.

Walaupun MyKontraktor cuba membantu anda mencari kontraktor, namun anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kontraktor yang dilantik adalah kontraktor yang berdaftar di bawah CIDB.

Carian senarai kontraktor berdaftar.


Membina Rumah


Untuk membina rumah, pemilik perlu:

 1. Mempunyai geran tanah yang jelas jenis pemilikan dan sempadan, di bawah kategori penggunaan ‘Bangunan’ dan tidak mempunyai apa-apa sekatan untuk membina rumah. Rujuk artikel mengenai geran tanah di sini.
 2. Jelas bajet yang perlu disediakan untuk membina rumah. Antara artikel bajet yang boleh dirujuk.
 3. Jelas konsep rumah yang hendak dibangunkan. Boleh dapatkan idea konsep di sini.
 4. Lantik Perunding Binaan pertama seperti Arkitek untuk mentransformasikan idea konsep kepada pelan lukisan yang akan dikemukakan kepada Majlis untuk kelulusan membina.
 5. Setelah lulus, cari kontraktor untuk membina dan jangan lupa membuat carian kontraktor di CIDB.
 6. Maklumkan pada arkitek untuk membantu memantau proses pembinaan bagi proses pengeluaran CCC.
 7. Sentiasa dapatkan nasihat ke-2 dari peguam atau perunding binaan seperti QS untuk memastikan kontrak yang hendak ditandatangani mampu menjaga kepentingan anda sebagai pemilik rumah.

Mengubahsuai Rumah


Untuk mengubah suai rumah, pemilik perlu:

 1. Mempunyai pelan lantai rumah yang boleh diperolehi dari S&P  (Sales And Purchase Agreement) atau Perjanjian Jual Beli rumah.
 2. Melantik Pelukis Pelan Berdaftar bagi membangunkan pelan lantai dan mengemukakan kepada Majlis untuk kelulusan mengubahsuai rumah. Boleh minta rekomendasi Majlis bagi memastikan anda mendapat Pelukis Pelan Berdaftar yang sudah memahami peraturan kecil di bawah Majlis tersebut.
 3. Bangunkan pelan ubahsuai dengan Pelukis Pelan untuk mereka kemukakan kepada Majlis untuk kelulusan membina.
 4. Setelah lulus, cari kontraktor untuk membina dan jangan lupa membuat carian kontraktor di CIDB.
 5. Maklumkan pada pelukis pelan sekiranya anda memerlukan CCC tambahan.
 6. Sentiasa dapatkan nasihat ke-2 dari peguam atau perunding binaan seperti QS untuk memastikan kontrak yang hendak ditandatangani mampu menjaga kepentingan anda sebagai pemilik rumah.

Membaiki Kerosakan Kecil Rumah


Untuk membuat kerja-kerja ubah suai kecil, pemilik hanya perlu mendapatkan Permit Majlis.

Untuk kerja-kerja binaan luaran yang kecil atau binaan yang telah siap di kilang dan hanya perlu dipasang dirumah tidak memerlukan kebenaran Majlis, seperti 👇:

✔️ kerja mekanikal seperti memasang dan senggara unit penyaman udara, tangki air atau pam air.

✔️ kerja pendawaian elektrik untuk tujuan CCTV, pintu pagar elektrik, landskap atau taman hiasan.

✔️ memasang kemasan dan perhiasan yang telah disiapkan di kilang seperti kabinet, siling lepa, awning, tingkap, pintu dan jeriji besi.

✔️ mengecat menggunakan jenis dan warna cat yang mengikuti garis panduan yang dibenarkan.

✔️ melepa simen di lantai termasuk memasang kemasan lantai seperti jubin terhad pada keluasan 6.5 meter persegi.

✔️ memasang atau membaiki bumbung, talang air hujan atau sesalur tegak air hujan.

✔️ memasang perhiasan yang siap untuk digunakan seperti kolam ikan, gazebo, pergola dan kabin


3 Maklumat Penting Dari Sekeping Geran Tanah

Untuk membangunkan sebuah rumah dari sebidang tanah, dapatkan 3 maklumat penting dari geran tanah anda

A. Status Tanah mestilah ‘Hak Milik Tetap’

☑️ bagi tanah Pegangan Bebas atau Freehold, ia dicetak atas ▪️Geran (Borang 5BK), atau▪️Geran Mukim (Borang 5DK)

☑️ bagi tanah Pegangan Pajakan atau Leasehold, ia dicetak atas ▪️Pajakan Negeri (Borang 5CK), atau ▪️Pajakan Mukim (Borang 5EK).

☑️  bagi tanah ‘Hak Milik Sementara’ ia dicetak sebagai ▪️ H.S [D] (Borang 11AK), atau ▪️ H.S [M] (Borang 11BK).

Bagi pemegang tanah ‘Hak Milik Sementara’, boleh berurusan dengan Pendaftar Pemilik di Pejabat Tanah dan Galian (PTG) atau Pentadbir Tanah di Pejabat Pentadbir Tanah Daerah (PTD) untuk menukar status tanah kepada ‘Hak Milik Tetap’.

B. Kategori Pembangunan Tanah mestilah Bangunan

Ini adalah syarat untuk mendapatkan kelulusan membina bangunan kediaman dari Majlis.

C. Luas Lot minima dalam 350meter persegi.

Saiz lantai rumah pula adalah dalam anggaran 35%-40% dari jumlah keluasan ini setelah membuat anjakan tanah mengikut keperluan undang-undang.

Baca lagi di sini


Membuat Anggaran Harga

Adalah satu kebiasaan untuk pemilik rumah mahu melakukan penggiraan anggaran harga bagi sebelum membuat keputusan berapa luas rumah yang hendak mereka bina.

Anggaran mengikut keluasan tanah – boleh baca di sini.

Anggaran mengikut harga pasaran – boleh baca di sini.


Kenali Pemain Industri

Apabila mahu membina dan mengubahsuai rumah, lazimnya pemilik rumah akan terus melantik tukang rumah atau kontraktor.

TUKANG

Tukang rumah adalah individu yang mempunyai kemahiran dalam satu kerja tertentu, contohnya tukang naik dinding, tukang pasang bumbung, tukang cat, tukang lepa, tukang besi dll.

Kelebihan melantik tukang adalah memberikan tuan rumah kuasa untuk mengeluarkan apa sahaja arahan kerja tanpa perlu memikirkan pertambahan harga kerana tuan rumah hanya membayar harga upah kerja tukang sementara bahan binaan pula disediakan sendiri oleh tuan rumah.

Kekurangan tukang pula adalah tiada ikatan kontrak antara pemilik rumah dan mereka. Tukang juga jarang mengeluarkan jaminan terhadap kualiti kerja dan tempoh masa mereka.

KONTRAKTOR

Kontraktor adalah satu entiti perniagaan yang diiktiraf di sisi undang-undang di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 & Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957.

Kontraktor juga diwajibkan berdaftar dengan agensi kerajaan iaitu CIDB dan segala aktiviti mereka di kawal selia di bawah Akta 520.

PERUNDING BINAAN

Perunding BInaan adalah entiti yang memastikan pembinaan dibangunkan mengikut spesifikasi dan piawaian yang telah ditetapkan dalam peraturan bangunan di bawah UKBS dan undang-undang lain yang memastikan kebajikan pemilik tanah dan rumah tidak terancam akibat melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

Kenali perunding binaan di sini


Contoh Kontrak

Pemilik rumah boleh mendapatkan idea contoh terma dan syarat kontrak dari terbitan berikut:

 • CIDB atau muat naik dokumen di sini :

Berikut pula adalah contoh kontrak yang disediakan oleh Tuan Ar Azizul Azwar dari Azizul Azwar Architecht


Glosari dan Terma Binaan

Bila kita hendak membina dan ubahsuai rumah, fahami terma-terma yang digunakan dalam industri seperti di bawah ini.

1. ‘PSP’ – Principal Submission Person, iaitu orang yang diperakui majlis untuk mengemukakan pelan bangunan atau disebut submission. Orang ini terdiri dari arkitek berdaftar atau jurutera berdaftar.

2. ‘Perunding’ – mereka yang mempunyai tauliah untuk menasihati dan membimbing pemilik dari awal membangunkan rekabentuk dan pelan-pelan, kerja kerja binaan yang dilakukan kontraktor, tuntutan bayaran kerja yang dikemukakan hingga bangunan siap dibina.

3. ‘KM’ – Kebenaran Merancang, iaitu kelulusan yang dikeluarkan Majlis bagi membolehkan pemilik rumah memulakan kerja-kerja binaan.

dan lagi di sini


Pematuhan Akta

Punca Kuasa Perundangan yang digunapakai dalam proses membina dan mengubahsuai kediaman.

 • Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Akta 56, Akta Kanun Tanah Negara (KTN) 1965
 • Akta 133, Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 – Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 • Akta 127, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
 • Akta 672, Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007
 • Akta 508, Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993
 • Akta 655, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
 • Akta 447, Akta Bekalan Elektrik 1990
 • Akta 341, Akta Perkhidmatan Bomba 1988
 • Akta A1501, Akta Bekalan Elektrik (Pindaan) 2015
 • Akta 136, Akta Kontrak 1950
 • Akta 117, Akta Arkitek 1976
 • Akta 138, Akta Pendaftaran Jurutera 1967
 • Akta 520, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
 • Akta 514, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Definisi Kerja Bangunan

Kerja-kerja meruntuhkan, mendirikan, mendirikan semula, atau meluaskan suatu bangunan atau sebahagian daripadanya termasuklah :


i. Apa-apa tambahan pada ketinggian atau luas lantai suatu bangunan;

ii. Membuat bumbung atau membuat semula bumbung suatu bangunan atau sebahagian daripadanya;

iii. Apa-apa tambahan atau pengubahan kepada suatu bangunan yang menjejaskan atau mungkin akan menjejaskan susunan saliran atau kebersihannya atau keteguhannya;

iv. Apa-apa tambahan atau pengubahan kepada suatu bangunan sama ada dibuat sebelum atau selepas bangunan itu siap, yang menyimpang dengan apa-apa cara daripada mana-mana pelan atau tentuan berkenaan dengan bangunan itu, yang diluluskan pada bila-bila masa oleh mana mana undang-undang bertulis untuk meluluskan pelan itu;

v. Apa-apa tambahan atau pengubahan kepada suatu bangunan yang menjejaskan secara material atau mungkin akan menjejaskan secara material bangunan itu dengan apa-apa cara; dan

vi. Apa-apa kerja lain yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang menjalankan urusan pembinaan bangunan.


(Visited 1,730 times, 1 visits today)