Disclaimer

Copy Paste Karya

Apa yang orang tak faham pasal copy & paste.(Selepas ini saya akan gunakan terma mencuri) 1. Saya pernah bertanya dengan sahabat dalam industri penulisan, kenapa didiamkan sahaja gerak kerja yang tidak beretika ini. Jawapan mereka memang masuk dek akal. Kerja mencuri hasil penulisan di media sosial memang telah lama berlaku. Pelbagai gerakan telah dilakukan tetapi …

Copy Paste Karya Read More »

Disclaimer

Disclaimer Ilmu disini adalah ilham dariNya. Di adun dari teori universiti, pengalaman dalam dunia korporat serta inspirasi dari perniagaan sendiri. Namun semua bahan penulisan adalah terpelihara di bawah Akta Hakcipta 1987. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian dan isi kandungan buku ini dengan apa jua cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau apa …

Disclaimer Read More »