Month: August 2023

ESG Untuk Kontraktor

ESG adalah singkatan kepada Environmental (Alam Sekitar), Social (Sosial) dan Governance (Tadbir Urus). Ia merupakan rangka kerja yang digunakan untuk menilai kemampanan dan kesan etika sesebuah syarikat atau pelaburan terhadap tiga perkara ini yang menjadi komponen utama ESG. Komponen Alam Sekitar memberi tumpuan kepada kesan syarikat terhadap alam sekitar semula jadi. Ia termasuk faktor seperti …

ESG Untuk Kontraktor Read More »

Kuliah Tender K107

Program 4 jam direkabentuk untuk memperkasakan kontraktor dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menyusun strategi penyertaan dengan berkesan apabila mengambil bahagian dalam sebutharga dan tender kerajaan bagi meningkatkan peluang berjaya dianugerahkan projek sesuai dengan perubahan polisi dalam pembekalan perolehan kerajaan. Siapa Patut Hadir: Kontraktor Binaan dan Pembekal yang ingin memasuki pasaran kerajaan melalui penyertaan …

Kuliah Tender K107 Read More »